Verejná obchodná súťaž

 

Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42 902 01 Pezinok

        v zastúpení Mgr. Monika Luknárová

zverejňuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

                                                           nebytový priestor

nachádzajúcich sa v budove Domu kultúry so súp. číslom 114, na parcele č. 5000/1, katastrálne územie Pezinok, evidované Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na LV č.4234.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú poskytnuté uchádzačom súťaže osobne na Oddelení prvého kontaktu Pezinského kultúrneho centra na Holubyho ul. 42, 902 01 Pezinok.

Kontakt: Mgr. Janka Prelovská, t.č. 0948 138 674

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.