Prenájom priestorov

Pezinské kultúrne centrum  ponúka na prenájom nasledovné priestory. Cenník prenájmov nebytových priestorov v Dome Kultúry Pezinok platný od 08.02.2024.

1. VEĽKÁ SÁLA (KINOSÁLA) 

KAPACITA: 420 miest ( rozmer javiska: hĺbka 11,3m / šírka 21m / šírka portál 11,7m)

Prenájom veľkej sály na organizovanie kultúrnych podujatí a výchovných koncertov umeleckými agentúrami, komerčných podujatí

150€/h

+ príprava a spratanie 

30€/h

Prenájom veľkej sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

30€/h

+ príprava a spratanie

10€/h

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok                                                                            

5€/h

 

2. MALÁ SÁLA 

KAPACITA: 120 miest ( rozmer javiska: hĺbka 6,9m / šírka 12m / šírka portál 7,6m) 

Prenájom malej sály na organizovanie kultúrnych podujatí, výchovných koncertov umeleckými agentúrami, komerčných podujatí

80€/h

+ príprava a spratanie

20€/h

Prenájom malej sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

+ prípravy a spratanie

 

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok     

 

20€/h

10€/h

 

5€/h

 

3. SPOLOČENSKÁ SÁLA 

KAPACITA: 500 miest - stoličkové sedenie / 350 miest - stolové sedenie / 600 miest - státie (rozmer javiska: hĺbka 6m / šírka 16,8m / šírka portál 13m)

Prenájom spoločenskej sály na organizovanie kultúrnych podujatí, výchovných koncertov umeleckými agentúrami, komerčné podujatia, plesy

 

1-3hodiny 150€/h

od 4. hodiny 100€/h

+ príprava a spratanie

30€/h

Prenájom spoločenskej sály pre školy, neziskové organizácie a organizácie mesta Pezinok

30€/h

+príprava a spratanie

10€/h

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

5€/h

4. MALÝ SALÓNIK 

100m2

Prenájom malého salónika na organizovanie kultúrnych podujatí, výchovných koncertov umeleckými agentúrami, komerčné podujatia, plesy

50€/h

+ príprava a spratanie

10€/h

Prenájom malého salónika pre školy, neziskové organizácie a organizácie mesta Pezinok

15€/h

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

5€/h

 

 

 

 

 5. ZRKADLOVÁ SÁLA 

180m2

Prenájom zrkadlovej sály na organizovanie kultúrnych podujatí, výchovných koncertov umeleckými agentúrami, komerčné podujatia, plesy

50€/h

+ príprava a spratanie

10€/h

Prenájom zrkadlovej sály pre školy, neziskové organizácie a organizácie mesta Pezinok

15€/h

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

5€/h

 

 

 

 

6. DOLNÝ VESTIBUL

360m2

Prenájom dolného vestibulu na organizovanie kultúrnych podujatí umeleckými agentúrami, komerčné podujatia, plesy

150€/deň

 

 

Prenájom dolného vestibulu pre školy, neziskové organizácie a organizácie mesta Pezinok

50€/deň

Výpožička sály pre školy, neziskové organizácie, organizácie mesta Pezinok

5€/h

 

 

 

 

ŠATŇA: 1-3 hodiny 5€/h, od 4.hodiny 20€/deň

ŠATŇA PRE VEREJNOSŤ: 20€/deň

BUFET DK - predajná časť 20€/deň

                   - výrobná časť/kuchyňa 30€/deň

7. AMFITEÁTER

1200€/deň (rozmer javiska: šírka plátna 17,7m / hĺbka 14m / najväčšia šírka 36m)

BUFET: 25€/deň

amfiteáter

Poskytnutie priestorov umeleckým agentúram na uskutočnenie divadelného predstavenia alebo koncertu, bude realizované zmluvou o prenájme alebo zmluvou o spolupráci na  základe vzájomnej dohody (percentuálna sadzba z predaja vstupeniek).

Poskytnutie priestorov za účelom schôdze, stretnutia s občanmi, nácviky OZ, športovým klubom, tanečným klubom a súborom bude realizované zmluvou o krátkodobom prenájme prenájme – podľa vzájomnej dohody.

Prenájom priestorov pre organizovanie školských aktivít - MŠ,ZŠ,SŠ,ZUŠ a aktivít dôchodcov - Jednota dôchodcov, kluby dôchodcov na území mesta Pezinok - podľa vzájomnej dohody. 

PRENÁJOM PÓDIA NIVTEC

1 doska (2x1 m) s príslušenstvom

10€ / ks / deň

1 doska (2x1 m) s príslušenstvom (+ montáž a demontáž)

15€ / ks / deň

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.