Horniny, minerály a fosílie Malých Karpát

Projekt Geoparku Malé Karpaty, ktorý do Pezinského kultúrneho centra priniesol kus histórie a geológie z celého Malokarpatského regiónu. Výstava je vhodná pre škôlky a školy, s možnosťou zabezpečenia lektorátu pre skupiny (po predchádzajúcej dohode).

História Zeme v dekoračných kameňoch

Geologické fenomény nás obklopujú všade, dokonca aj pri prechádzke po meste alebo nákupnom centre. Urbánna geológia nám približuje takéto poklady. Dekoračné kamene predstavujú zaujímavú možnosť skúmať históriu Zeme. Na dekoračné a architektonické účely sa používajú všetky 3 typy hornín, a to magmatické, metamorfované i sedimentárne. Čo všetko môžeme vidieť v obkladoch budov alebo dlažbách sa Vám pokúsime priblížiť v tomto projekte.
 
Pilotná časť projektu je umiestnená v PKC- Pezinskom Kultúrnom Centre, v ktorom boli pri stavbe použité biohermné vápence kriedového veku pravdepodobne z oblasti Balkánu. Nachádzajú sa v nich skameneliny rudistov alebo ulitníkov rodu Acteonella. V akých moriach vznikali tieto vápence sa dozviete prostredníctvom nášho podprojektu „Cesta pravekým morom“.

Galéria