Verejná obchodná súťaž - bufet amfiteáter

Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42 902 01 Pezinok v zastúpení Mgr. Monika Luknárová

zverejňuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nebytový priestor - bufet

nachádzajúcich sa v areáli Amfiteátra na Cajlanskej ulici so súp. číslom 7, na parcele č. 1071/1, 1071/5, 1071/6, a 1071/8-15 katastrálne územie Pezinok, evidované Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú poskytnuté uchádzačom súťaže osobne na Oddelení prvého kontaktu Pezinského kultúrneho centra na Holubyho ul. 42, 902 01 Pezinok.

Kontakt: Mgr. Janka Prelovská, t.č. 0948 138 674

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.