Spevom k srdcu, srdcom k vlasti

Galéria

Na prvý pohľad je takýto výber piesni na folklórny súbor neobvyklý, ale pokúsime sa na koncerte objasniť, čo sú to vlastne národné pesničky, vysvetlíme celý priebeh získavania a zbierania od doby štúrovskej generácie až po dnešok. Sme si takmer istí, že staršia generácia bude poznať nielen hymnické piesne, ktoré sme do koncertu zaradili, ale zaspieva si s nami aj klasické ľudové piesne, ktoré sa už prakticky od dôb štúrovcov pravidelne objavovali vo všetkých spevníkoch národných piesní.

A práve takúto kyticu piesní ponúkame na našom koncerte.

Vyzdvihneme aj význam hymnických piesní, ktoré sú tiež súčasťou piesní národných.

Neodmysliteľnú úlohu pri propagácii a šírení národných piesní zohrali aj mnohí národní a kultúrni dejatelia, ktorí piesne zozbierali a zapísali.

Boli to hlavne štúrovci -Štúr, Kollár, Francisci, ktorí vytvorili aj rad hymnických piesní, ktoré tiež radíme k národným piesňam.

Najznámejšie hymnické piesne vytvorené štúrovcami sú :

Nitra milá Nitra – Ľ Štúr, Kto za pravdu horí -Karol Kuzmány, Hojže, Bože- text Štefan Krčméry, nápev August Horislav Krčméry, Hej pod kriváňom -Ján Tomášik

Národnie spievanky I. a II. zväzok - Ján Kollár a vydal v rokoch 1834-1834 - zápis textov piesní bez notových záznamov. Bola to prvá zbierka 2675 ľudových piesní, ktoré sa spievali v 10-tich hornouhorských stoliciach.

Po vzniku Matice slovenskej v roku 1863 úlohu ochrany ľudovej slovesnosti prevzala práve Matica.

V rokoch 1880-1926 vydala 18 zošitov (3 diely) 1396 ľudových piesní včítane notových záznamov pod názvom Slovenské spevy autorov Rupelt, Francisci, Halaša, Kadavý -prvá najväčšia a najvýznamnejšia zbierka ľudových piesní i s melódiami.

Ďaľšie významné zbierky národných piesní:

Ladislav Galko 4 000 ľudových piesní z matičných zbierok 1972-1989

Andrej Halaša 25 000 ľudových piesní zo strednej Európy kde žili Slováci

Karol Medvecký – v roku 1901 získal fonograf -30 piesní z Detvy

Béla Bartók - Slovenské ľudové piesne 4 zväzky 1620 piesní 1906-1918. Celkovo zozbieral 3400 piesní z toho 60% záznam na fonograf. Bartók „Ani my nemáme takúto zbierku“

Karel, Plicka -pre MS fonografické nahrávky.

Po 2. svet vojne významnú úlohu v šírení slovenských národných piesní zohrali Matica slovenská, Slovenský rozhlas, SAV -Štátny ústav pre ľudovú pieseň. Výraznou mierou prispeli aj hudobní skladatelia Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň. Slovenské ľudové piesne veľmi dôstojne šírili a reprezentovali SĽUK, Lúčnica a mnohé ďaľšie folklórne skupiny a kolektívy.

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 18. máj 2024

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.